Thư viện dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Hổ trợ trực tuyến

QUẢNG CÁO

Danh bạ web hay nhất Việt Nam

Thành viên truy cập

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

  free counters

  CLíp hoạt động

  Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự domãnguồn mở trong các cơ sở giáo dục

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1 tháng 6 năm 2009 của...

  Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

  THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

  Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục tiểu học

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục tiểu học (Số: 7312 /BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2009) Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của...

  Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1716479 CHỈ THỊ Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010 (Quyết định số 4899/CT-BGD ĐT ngày 04/8/2009) Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020;...

  Quyết định Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010

  1558137 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2009Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4385 /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn...

  V/v: Kỳ thi giải toán cấp QG qua internet

  1065193 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

  Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”

  762242 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1741/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009

  596370 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 9772/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 – 2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các trường trung cấp...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với Giáo dục Tiểu học

  592591 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...